Redovna godišnja Glavna skupština Društva TEF d.d.

Dana 17. srpnja 2013. održana je redovna godišnja Glavna skupština Društva TEF d.d.

Redovna godišnja Glavna skupština Društva TEF d.d.

Dana 17. srpnja 2013.  u prostorijama Društva održana je redovna godišnja Glavna skupština TEF d.d. Na Skupštini je predstavnik Grada Šibenika kao jedinog vlasnika Društva donio slijedeće odluke:

1. Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2012. god. Društva TEF d.d. 

2. Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2012. god. Godišnja financijska izvješća za poslovnu 2012. godinu koju su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor društva primaju se naznanju i prihvaćaju.

3. Program nastavka sanacije se prima na znanje.

4. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012. godini. Glavna Skupština potvrđuje odluku Nadzornog odbora o prihvaćanju financijskog izvještaja za 2012. god.

5. Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora o donošenju odluke o pokriću gubitaka u 2012. god.

6. Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora o donošenju odluke o pokriću gubitaka u 2012. god.

7. Odobrava se rad i daje razrješnica Upravi Društva za 2012. godinu.

8. Odobrava se rad i daje razrješnica članovima Nadzornog odbora za 2012. godinu.

9. Donosi se odluka o izboru revizorske kuće Šibenski Revicon d.o.o., Šibenik, Stjepana Radića 44, Šibenik, za izradu Revizije financijskih izvješća TEF d.d. za 2013. godinu.

10. Sukladno članku 25. i 35. Statuta Tvornice elektroda i ferolegura d.d. Šibenik opozivaju se članovi Nadzornog odbora Društva:

  • Goran Grguričin iz Šibenika,
  • Goran Mihelčić iz Šibenika,
  • Zoran Radić iz Šibenika,
  • Vikica Pleše iz Zagreba,
  • Zoran Ravlić iz Zagreba,

U Nadzorni odbor Društva biraju se:

  • Perica Miljkovića iz Lozovca,
  • Danijel Pilipac iz Danilo Birnja,
  • Ana Banovac iz Grebaštice,
  • Vjekoslav Čatlak iz Šibenika,
  • Jasminka Žaja iz Šibenika.

Sve odluke su donesene jednoglasno.


  Objavljeno: 17.07.2013