TEF d.d. odustao od predstečajne nagodbe

Temeljem odluke Skupštine društva Uprava TEF d.d. poslala je predstečajnom vijeću dopis kojim odustaje od predstečajne nagodbe

TEF d.d. odustao od predstečajne nagodbe

Nakon sastanaka s Ministrom financija održanog 20. kolovoza 2013. godine i Ministrom gospodarstva održanog 21. kolovoza 2013. godine, gradonačelnik Grada Šibenika Željko Burić je na Skupštini TEF d.d. održanoj 23. kolovoza 2013. godine donio Odluku 20130823-01 kojom se od Uprave TEF d.d. traži da pokrene obustavu započetog postupka predstečajne nagodbe kako bi Gradska uprava Grada Šibenika dužničko-vjerovničke odnose koji opterećuju Društvo pokušala riješiti u izravnim pregovorima s najvećim vjerovnicima.

Slijedom te odluke, Uprava TEF d.d. je istog dana poslala Dopis nagodbenom vijeću HR05 kojim odustaje od postupka predstečajne nagodbe nad poduzećem Tvornica elektroda i ferolegura d.d. otvorenim rješenjem Klasa:UP-I/110/07/13-01/3022, Ur.br: 04-06-13.3022-14 od 22 srpnja 2013 godine.


  Objavljeno: 27.08.2013