Vlada odobrila do 10 milijuna kuna zajma za nastavak sanacije TEF-a

Vlada RH na današnjoj sjednici dala je suglasnost odluci Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kojom se odobravaju do 10 milijuna kuna zajma za nastavak sanacije okoliša bivšeg TEF-a.

Vlada odobrila do 10 milijuna kuna zajma za nastavak sanacije TEF-a

Vlada RH na  današnjoj sjednici dala je suglasnost odluci Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kojom se odobravaju do 10 milijuna kuna zajma za nastavak sanacije okoliša bivšeg TEF-a.

Točan iznos zajma utvrdit će se nakon provedenih otvorenih postupaka javne nabave. Sredstva zajma osiguravaju se Financijskim planom i Programom rada Fonda za 2012. g. u iznosu od 5 milijuna kuna i budućim financijskim planovima i programima rada Fonda.

Podsjetimo, Upravni odbor Fonda donio je na sjednici održanoj 26. srpnja ove godine odluku kojom se trgovačkom društvu TEF d.d. odobravaju sredstva zajma za nastavak sanacije okoliša bivšeg TEF-a prema važećem Programu sanacije i ostaloj projektnoj dokumentaciji te potrebnim dozvolama koje će naručiti i ishoditi TEF d.d. za potrebe nastavka sanacije.

-Ovom Odlukom stvaraju se preduvjeti da se, paralelno s dovršavanjem započetog procesa sanacije, krene s planiranjem koraka koji će voditi k valorizaciji cjelokupnog prostora TEF-a i njegovog stavljanja u funkciju, te u konačnici poboljšanju kvalitete života građana Šibenika.", kazao je gradonačelnik Šibenika Ante Županović. Direktor TEF-a Krešimir Šakić također pozdravlja donošenje odluke, kojaomogućava nastavak projekta dovršetka sanacije zacrtanog Strategijom gospodarenja otpadom i Planom gospodarenja otpadom RH (sanacije crnih točaka i drugih lokacija), čije financiranje Fond pomaže zajmom još od 2007. godine


  Objavljeno: 02.08.2012