TEF danas - između ekološke sanacije, rješavanja dužničko-vjerovničkih odnosa i valorizacije dijelova prostora

Nakon provedene razgradnje pogona i ekološke sanacije, u ovom trenutku naglasak u aktivnostima je stavjen na rješavanje dužničko-vjerovničkih odnosa koji opterećuju tvrtku TEF d.d. Istovremeno događa se i stavljanje dijela zemljišta u trajnu ili povremenu upotrebu.

TEF danas - između ekološke sanacije, rješavanja dužničko-vjerovničkih odnosa i valorizacije dijelova prostora

Većina aktivnosti koje danas provodi tvrtka TEF d.d. vezana je uz završetak ekološke sanacije, rješavanje dužničko-vjerovničkih odnosa i trajno ili povremeno korištenje dijelova terena kojim tvrtka gospodari.

Proteklih 15 godina razgradnja pogona i ekološka sanacija bile su glavni cilj i predstavljale su težište aktivnosti poduzeća TEF d.d. Kako se 2013. godine taj proces primakao kraju, pred poduzećem TEF d.d., ali i Gradom Šibenikom kao njegovim jedinim vlasniko, otvaraju se novi izazovi. Tu se u prvom redu radi o rješavanju složenih dužničko-vjerovničkih odnosa koji opterećuju tvrtku i čije rješavanje, zbog upisanih hipotekarnih opterećenja ne zemljište u vlasništvu tvrtke, predstavljaju osnovni preduvjet za pokretanje investicije koja bi osigurala konačnu valorizaciju ovog terena i njegovu upotrebu na korist građana Šibenika.

Istovremeno s ova dva najvažnija područja aktivnosti, u okvirima koje to okolnosti dozvoljavaju, odvija se i stavljanje u funkciju pojedinih dijelova zemljišta. S jedne strane pojedini dijelovi su u suradnji s gradskom upravom Grada Šibenika dani na trajnu upotrebu građanima na način da je na njima izgrađen zatvoreni bazen i gradsko kupalište Banj. Istovremeno, prostor TEF-a je poslijednje vrijeme postao i mjesto organizacije raznih događanja - od Međunarodnog obrtničkog i gospodarskog sajma (MOGS) koji se od 2011. godine odvija u organizaciju Udruženja obrtnika Šibenik na prostoru TEF-a do rock koncerata koje organiziraju razne udruge mladih.