Povijest TEF-a - stup šibenskog industrijskog razvoja u 20. stoljeću

Kroz čitavo 20. stoljeće Tvornica elektroda i ferolegura (TEF) je, uz Tvornicu lakih metala (TLM) činio okosnicu šibeneske industrije i gospodarskog razvoja grada.

Povijest TEF-a - stup šibenskog industrijskog razvoja u 20. stoljeću

Preteča tvornice elektroda i ferolegura je mala tvornica karbida kod Skradina izgrađena 1897. g. Tri godine poslije izgrađena je tvornica karbida i cijanamida na mjestu zvanom Crnica (predgrađe tadašnjeg Šibenika) gdje se nalazio danas stari pogon proizvodnje ferolegura. Dopunom proizvodnje cijanamida tadašnja lokacija postaje jedan od prvih pogona za proizvodnju umjetnih gnjojiva u tadašnjoj Europi. Dvadesetih godina prošlog stoljeća tvornica je bila jedna od najvećih proizvodnih lokacija za karbid i cijanamid u svijetu (20.000 t; resp. 10.000 t).

Navedeni proizvodni program bilo je teško realizirati nakon ekonomske krize tridesetih godina prošlog stoljeća te je nekoliko godina tvornica čak bila i zatvorena. Novi proizvodni ciklus počinje tik pred II. svjetski rat orijentacijom na proizvodnju ferolegura (feromangan, silikomangan, silikozrcalovina, silikokalcij, ferovolfram i feromolibden). Specifičan zemljopisni položaj pogona u Šibeniku omogučavao je dovoz manganskih rudača iz Grčke, Turske, Rusije, Indije i drugih zemalja. Proizvodi su se, pored za domaće tržište, također plasirali na tržišta zapadne Europe, odnosno Amerike. Način proizvodnje koji se primjenjivao brzo je zastarijevao jer se koristio šaržni postupak (nemogućnost povećanja kapaciteta rada), odnosno utrošak električne energije bio je ekstremno velik.

Odmah nakon II svjetskog rata nastavlja se osnovna proizvodnja uz zahvate na modernizaciji i povećanju kapaciteta. Također se povećava vrsta proizvedenih proizvoda. Tvornica kakvoću svog proizvodnog programa više ne orijentira toliko na manualnoj kontroli i vizualnom iskustvu već uvodi preciznu kontrolu instrumentalnih analitičkih pokazatelja kontrole procesa i kakvoće proizvoda sukladno iskustvima moderne proizvodnje u suvremenom svijetu. Kao novi važan proizvod uvodi se proizvodnja ugljenih elektroda za metalnu industriju, više ne samo vezano uz industriju čelika, već sada vezano i uz industriju proizvodnje aluminija i drugih srodnih industrijskih grana.

Šezdesetih se godina u tvornici priklanja sve veća pažnja sigurnosti na radu i radnim uvijetima naročito djelatnika vezanih uz direktnu proizvodnju. Tijekom osamdesetih godina počinje se javljati pritisak javnosti za reduciranje razine onečišćenja TEF-a koji uglavnom nisu akceptirani na razini ozbiljnih primjedbi.

Tvornica elektroda i ferolegura s proizvodnjom prestaje 1994. godine.

FOTO: Povijest TEF-a

Povijest  tvornice u fotografijama